Kepala Dinas

Nama:
I Komang Dharma Suyasa, SH.MAP
NIP:
197010201997031006
Pangkat/Golongan:
Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan:
Kepala Dinas